Bảng giá đăng ký tài khoản G Suite (Google Apps) theo tên miền

Bảng giá đăng ký tài khoản G Suite (Google Apps) theo tên miền phiên bản Standard Edition với dung lượng lên đến 15GB mỗi người dùng, Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động, bảo vệ chống spam, bàn giao quyền quản trị admin cao nhất, chỉ thanh toán một lần và dùng mãi mãi, không mất phí duy trì hàng năm.

One

1.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 10 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Two

3.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 50 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Three

5.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 100 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Four

8.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 200 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Five

25.000.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 500 User
 • 15 GB Storage
 • 24/7 Support

Six

49.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 2000 User
 • 15 GB Storage
 • 24/7 Support

Seven

69.900.000lifetime
 • G Suite Unlimited
  Google Apps Standard Edition
 • 2000 User
 • Unlimited Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support