Các gói tài khoản G Suite (Google Apps)

Shop

 • Tài khoản Email G Suite free với 10 người dùng

  1,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 10 người dùng (user licenses) sử dụng G Suite
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin) và bàn giao tên miền gốc của tài khoản.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền bí danh (alias domain) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 50 người dùng

  3,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 50 người dùng (user licenses) sử dụng G Suite
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin) và bàn giao tên miền gốc của tài khoản.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền bí danh (alias domain) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 100 người dùng

  Tài khoản Email G Suite free với 100 người dùng

  5,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 100 người dùng (user licenses) sử dụng G Suite
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin) và bàn giao tên miền gốc của tài khoản.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền bí danh (alias domain) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 100 người dùng

  Tài khoản Email G Suite free với 200 người dùng

  8,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 200 người dùng (user licenses) sử dụng G Suite
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin) và bàn giao tên miền gốc của tài khoản.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền bí danh (alias domain) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 500 người dùng

  Tài khoản Email G Suite free với 500 người dùng

  25,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 500 người dùng (user licenses) sử dụng G Suite
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin) và bàn giao tên miền gốc của tài khoản.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền bí danh (alias domain) vào tài khoản G Suite .

   


 • Tài khoản Email G Suite free với 2000 người dùng

  Tài khoản Email G Suite free với 2000 người dùng

  49,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 2000 người dùng (user licenses) sử dụng G Suite
  • Dung lượng 15GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin) và bàn giao tên miền gốc của tài khoản.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền bí danh (alias domain) vào tài khoản G Suite .

   


 • Giảm giá! Tài khoản Email G Suite Non/Edu với 2000 người dùng

  Tài khoản Email G Suite Nonprofit với 2000 người dùng

  52,000,000đ 49,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 30GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Giảm giá! Tài khoản Email G Suite Unlimited với 2000 người dùng

  Tài khoản Email G Suite Unlimited với 2000 người dùng

  79,000,000đ 69,900,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN (Unlimited) mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

   


 • Thay đổi tên miền chính hoặc thêm tên miền tài khoản G Suite miễn phí

  Thay đổi tên miền chính hoặc thêm tên miền tài khoản G Suite miễn phí

  1,000,000đ

  Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Tên miền mới sẽ sử dụng tài khoản Google Apps cũ của bạn.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền chính vào tài khoản google apps.
  • Chúng tôi sẽ gửi bạn tài khoản quản trị cho tên miền mới khi hoàn thành.